Kunt u al voldoen aan de General Data Protection Regulative?

Krijg een volledig overzicht van de wet gegevensverwerking (GDPR of AVG) op deze pagina. Lees hoe ons HR-systeem alle persoonlijke en werknemersgegevens veilig kan opslaan en beheren.

Lees verder

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) van 2018

De nieuwe GDPR is officieel door de EU aangenomen en zal op 25 mei 2018 in werking treden. Het vervangt de oude regeling van 1995. Sindsdien is er veel gebeurd binnen de digitale wereld.

De nieuwe GDPR moet meer transparantie bieden en gebruikers toegang geven tot de gegevens en informatie die een bedrijf over een bepaalde medewerker of gebruiker heeft. Dit betekent hogere eisen aan de manier waarop bedrijven gegevens van werknemers moeten behandelen, opslaan en beheren.

Op wie heeft de nieuwe GDPR invloed?

De GDPR heeft invloed op u wanneer u persoonlijke gegevens van identificeerbare of niet-identificeerbare personen bewaart. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, personeelsnummer, referenties, foto’s, enz.

Dit betekent dat bijna alle Nederlandse bedrijven die op een of andere manier met persoonlijke en gebruikersgegevens werken hier mee te maken krijgen.

De GDPR is van kracht op:

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ingrijpende veranderingen

9

AANZIENLIJK HOGERE BOETES

Boetes van maximaal 4% van de wereldwijde jaarlijkse groepsomzet en in sommige gevallen kunnen boetes tot 20.000.000 EUR aan bedrijven worden opgelegd.

9

Kennisgevingsverplichting

Kennisgeving van datalekken moet binnen 72 uur plaatsvinden aan de toezichthoudende autoriteiten en in sommige gevallen aan de getroffen personen.

9

Strenge documentatie vereisten

Bedrijven en overheden moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de regels van de GDPR.

9

Data protection officer

Openbare en bepaalde particuliere bedrijven moeten een data protection officer (een zogenoemde DPO) aanwijzen. Deze persoon kan zowel een werknemer als een externe partner zijn. Als deze persoon een werknemer is dan zal deze persoon onderworpen worden aan de voorschriften inzake ontslagbescherming.

9

Verklaring van instemming

Medewerkers en gebruikers moeten duidelijk weten welke persoonsgegevens bij het bedrijf worden geregistreerd en waar deze gegevens voor zullen worden gebruikt.

LEG DATA VAST IN EEN SYSTEEM

Hoe zorgt u er nou voor dat u voldoet aan de nieuwe EU-verordening en op deze manier de aanzienlijke sancties kan vermijden als de wet niet wordt nageleefd?

Een ding is zeker; veel bedrijven hebben te maken met deze hogere eisen en zullen waarschijnlijk aanpassingen moeten doorvoeren in hun systemen. Steeds meer bedrijven digitalisering de werknemersgegevens en plaatsen deze data in een online cloud-based systeem. Dit voorkomt dat fysieke exemplaren verdwijnen en gegevens kunnen altijd (indien gewenst) naar de werknemer worden gestuurd.

N

Voldoen aan de GDPR

N

Werknemer toegang tot mypage

N

Aangepaste Datavelden

N

Makkelijk, snel en intuïtief ontwerp

MyHRsol Employee Center is een volledig online werknemersdatabase, dit zorgt ervoor dat werknemersgegevens correct worden opgeslagen en verwerkt met betrekking tot de nieuwe GDPR wetgeving.

Het systeem is verdeeld op drie verschillende gebruikersniveaus, hier wordt bepaald wie toegang heeft om werknemersgegevens in te zien, wijzigen, en aanmaken. Middelgrote tot grote bedrijven kunnen de data in het systeem gebruiken om specifieke competenties en ervaringen binnen de organisatie te identificeren.

Contact

Wij zullen u altijd binnen 24 uur op werkdagen terugkomen.

Contactgegevens

Telefoon

0318-240070

E-mailadres